di 28 mei 2019

EVENT MANAGEMENT BEWEGEN SPORT EN MAATSCHAPPIJ

Het Jeugd- en Jongerenwerk en de Buurtsportcoach van KijkopWelzijn en Calvijn Groene Hart zijn maatschappelijke partners in dit project.

BSM is een nieuw examenvak in Barendrecht. Mede omdat Barendrecht een sportgemeente is, willen we leerlingen onder begeleiding een evenement laten organiseren, zeker ook in het kader van de Maatschappelijke Betrokkenheid en de combinatie met onderwijs. De praktijkopdracht van de leerlingen bestaat namelijk uit het organiseren van een sportevenement voor basisschool leerlingen uit de gemeente en daarnaast uit een spelmiddag voor Barendrechtse senioren, welke zullen plaatsvinden op woensdag 12 en donderdag 13 juni.

Lijn tussen medewerker en activiteiten.