wo 20 mrt 2019

HEROES OF THE CRUYFF COURT

Het Jeugd- en Jongerenwerk en de Buurtsportcoach van KijkopWelzijn organiseren samen de cursus Heroes of the Cruyff Court. Hierin leren 6 jongeren
de vaardigheden om een sporttoernooi te organiseren voor kinderen uit Barendrecht.
In dit geval zijn dit 6 leerlingen van het Calvijn het Groene Hart wie op deze manier hun Maatschappelijke stage vervullen.

Onder leiding van o.a. een Cruyff Coach organiseren ze op woensdagmiddag 24 april in de meivakantie een voetbalevenement waar iedereen trots op kan zijn. Zes tot acht weken komen ze met z’n allen samen in BLOK0180 waar ze aan de slag gaan met de organisatie. Leerlingen van het middelbaar onderwijs leren op deze manier zelfstandig een evenement te organiseren dat van maatschappelijke waarde is. Het zorgt voor saamhorigheid in de buurt en verbindt kinderen uit Barendrecht, ouders en belangstellenden met elkaar doordat zij samen op een plek komen en leuke, leerzame activiteiten organiseren.
Na het succesvol organiseren van het evenement ontvangen ze allen een landelijk erkend certificaat.
Wat: Cruyff Court Toernooi 6 vs 6
Waar: Campus Lagewei
Wie: Groep 7 & 8
Wanneer: Woensdag 24 april 12:30-16:00
Aanmelden: www.jongerenwerkbarendrecht.nl ( alleen per team )
Kosten: €2,- p.p.

Lijn tussen medewerker en activiteiten.